goedkope zorgverzekering vergelijken

Zilveren Kruis Achmea

Een ieder in Holland moet geboden een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een paar minuten de slimste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij deze website vind jeefficiënt en eenvoudig de beste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je enkele vragen over je geval en wat jijvan belangvindt. Bijvoorbeeld of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze gemakkelijk met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de dekking duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en goedkooste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieonmiddellijk via ons vinden. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder meer als je:

  • 18 kalenderjaarwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de meest geschikte engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één keer per12 maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in meer dan één kleine.Het hangt volledig af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms later

Je betaalt nooit terstond in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elk jaar opnieuwbepaalt de overheid welkezorgzaken onder het basispakket vallen en welke zorgniet meer betaald wordt door de basisverzekering, zotevens voor . Tijdens Prinsjesdag is door de Koning voorgelezen watde nieuwe dingen inhouden voor het komende jaar.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll to top