sim only onbeperkt internet

Sim Only Internet Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuze. Bij Beleasy vind je de goedkopere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Tele2.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleproviders na één 12 maanden verplicht om zonderkosten de simlock eraf te halen. Binnen het 1ste12 maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de toestel simlock vrij te maken. Ook als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije smartphone te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltje waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse smartphone aan te schaffen, dan is hetslim om een los Sim Only abonnement af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

Aanschaf van een Sim Only abonnement heeft enkelepre’s ten opzichte van de aanschaf van een contractinclusief smartphone.

 • Je kunt aanzienlijk uitsparen op de kosten.
 • Kies voor een korte looptijd, dan kun jeeenvoudig overstappen als een anderepartij een voordeliger contract aanbiedt.

  De pre’s van Sim Only

  Door het hebben vaneen Sim Only abonnement, geef je minder aan uitgaven. De meeste bellers betalenvaak meer voor de mobieltje bij huncontract, dan voor hundure verbruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de provider waarbij het smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de telefoon verwijderen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only abonnement

  Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het slimste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is over het algemeen genoeg om een zicht te krijgen in je gebruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

  Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobieltjes simlock vrij. Ergens nog een oudetelefoon liggen? De oudetelecomprovider kan detoestel vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de smartphone ook simlock vrijkunnen maken.

  Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

  Veel mobieltje gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De mogelijkheid hangt overhet algemeen van meer dan 1 factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en depremie voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only continu populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope smartphoneabonnementengedekt om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de mogelijkheid van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only aanbieder isdat heel flexibel, maar tenslotte kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenkeus maakt.

  Abonnement met een mobiele telefoon

  Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten mobieltje krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeus voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuzemogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met vaakook nieuwe lagere tarieven.

  Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

  Voor wie is Sim Only geschikt?

  Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor iedereen die voordeliger wil bellenen nog een prima apparaat heeft, of het geen probleem vind om los eenapparaat aan te schaffen. meestal is het voordeliger om eenlosse telefoon aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ toestel metcontract bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je telefoon gebruikt, eris voor een ieder een passend contract te vinden. Tegenwoordig zien wij verder ook datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

  Voordelen Sim Only internet

  Een Sim Onlyabonnement boven een mobieltje plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige aanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobieltje abonnement.Het verlengen van je mobiele telefoonabonnement bij je huidigetelecomaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde telecomprovider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphoneabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll to top