sim only kpn

Sim Only Data Abonnement Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, vaak aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een Sim Onlycontract ontvang je in de regel een bundel met minuten en/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor deaansluiting en het gebruik van het netwerk van deprovider en niet voor eensmartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud van nummer alsje dat wilt.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart ontvangt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je gelijk zietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een abonnementmet smartphone. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat providers geen dure smartphones hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je maandelijks moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Simlockvrije smartphone

Daarnaast is een eenvoudige smartphone zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt gebruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe Sim Only abonnement een grotere MB bundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de cluster wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de mogelijkheid om tijdens je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens Sim Only providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomaanbieder?

Overstappers kunnen over het algemeen gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomprovider de overstap regelen. Denieuwe provider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere aanbieder op te latenzeggen.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen metname in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse smartphone tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is ookbruikbaar als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) zonder kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuweaanbieder

Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eenprovider waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereaanbieder over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlytelecomprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop deverkrijgen simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt spoorslags gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll to top