Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Noord Hollandse Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die het voordeligste bij je situatie past.{met de beste kwaliteit-prijsverhouding.

Noord Hollandse Autoverzekering

Vergelijken op kostenen kwaliteit: wij baseren jouw lijst metresultaten op basis van maandprijs. Devoordeligste autoverzekering voor jou komt bovenaan testaan. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijefficiënten simpel de voordeligstemogelijkheid voor jouw autoverzekering maken. Dat geld zeker in het geval van noord hollandse autoverzekering.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenverzekering voor je autoafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering + beperktcasco en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een WA + volledig casco verzekering voor jeauto af te sluiten. Voor auto’s die ouder dan 1012 maanden zijn, is alleen eenWA-verzekering meestal voldoende.

  • WA-verzekering

EenWA-verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorschade die jij toebrengt aan de auto van ander. Bijschade aan tastbare zaken is de beschermingmaximaal 2,5 miljoen euro, voor letselschade aan mensen is dit maximaal 7,5 miljoen euro.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een WAPlus verzekeringvoor je auto ben je niet alleen verzekerd bijschade die jij met je auto aanbrengt aananderen, maar ook voor schademet je eigen auto, bijvoorbeeld doordoor een omgevallen boom. Ook diefstal enruitschade wordt meestalbetaald doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een schadehersteller gaatdie afspraken heeft gemaakt met jeverzekeringsmaatschappij.

  • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering verzekeringvoor je auto ben je verzekerd tegen alle schade aanje auto. Of je zelf een botsinghebt of dat iemand een deuk in je auto rijdt, je krijgt degebreken uitbetaald. Eenprettige gedachte.

Pechhulp

in de regel is er de optie om je aanvullend te verzekeren voor hulp bij pech in Nederland of onder andere in het buitenland. Als je hiervoor een aanvullende autoverzekering aangaat, ontvang je altijd hulp als je onderweg pech hebt aan je auto. pechhulp wordt echter meestal als aparte verzekering voor je auto afgesloten, waardoor deze niet aanvullend op de autoverzekering hoeft worden gekozen. Ga ook hier na of je niet te hoog gedekt bent en voorkom dat je zinloos te veel betaalt.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest lastig zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook wanneer u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet uitbetaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald, maar niet in alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een nieuweauto heeft gekocht. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet meteeneen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: noord hollandse autoverzekering

Scroll to top