beste inboedelverzekering

Goedkope Wa En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse spullen in je woning tegen beschadigingen en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van je iPad, of een meubelstuk met waterschade. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan jouw spullen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneenvoudig via deze site.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eenslimmemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook vergoedt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenewijde inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventaristevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezeook zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de bescherming op uw sieraden, kunst- enantiekgroepen diverseapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet je op letten?

Is een inboedelverzekering verplicht?

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wordt welaangeraden. Wanneer u toch iets heeft met uw inboedel, dan kunnen deonkosten zonder verzekering behoorlijk hoog oplopen. U moet dan allesopnieuw kopen en dit is niet goedkoop. Bij eeninboedelverzekering krijgt u geld en het bedrag dat u ontvangt isafhankelijk van de schade die u opgelopen hebt en deverzekering die u heeft afgesloten.

Wat is er niet verzekerd?

Hoewel eigenlijk alles wel meeverzekerd is,zijn er enkele uitzonderingen. Heeft u in huis of in uwschuur motorvoertuigen staan? Zoals auto’s, motors of scooters? Dan vallen dezeniet onder deze verzekering. Ook spullen die u meeneemt op vakantie en die daar beschadigdraken of worden gestolen zijn niet meeverzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld ookvoor een camera die is gestolen of een laptop die beschadigd raakt. Wanneer dittijdens een vakantie gebeurt, dient u e hiervoor je reisverzekering aan temoeten spreken.

In geval van schade of diefstal

Is er schade of diefstal geweest? Dan dient u dit te meldenbij de inboedelverzekering. Hoe dit precies moet, zal per verzekeringverschillend zijn. Dit staat altijd wel duidelijk aangegeven bij deverzekeraar. Wanneer er sprake is van diefstal, ishet belangrijk om ook de aangifte bij de politie aan deverzekeringsmaatschappij te laten zien. Hoe meer bewijzen, hoebeter.

Scroll to top