Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Kosten

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kosten is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je zoon per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij of jouw vriendin aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook aansprakelijk voor gebreken aangebracht door je hond. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en schade door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf vinden, maar ook voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevens als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijf miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De AVP sluit je af om je te beschermen tegen gebreken waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je aandoet aan personen of de goederen van personen. Denk aan de boormachine van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een losliggend snoer in jouw woonkamer en zijn arm breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alle gebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die van bijvoorbeeld je logés. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schadebedrag van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo, maar tevens die van de persoon die je per ongeluk schade berokkent. Wij begeleiden bij het maken van een keus voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als klant schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Ook met kleine kinderen zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je betaalt voor een AVP met bescherming voor het gehele gezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. ernaast ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind onder meer). Als jouw zoon jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen uitbetaling uitbetalen.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van onder andere drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door anderen is veroorzaakt als die gebreken werd aangebracht terwijl je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is het uiteraard niet de bedoeling dat je voor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaad om je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wilt vinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is erg vervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaakt waar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Ook is voor een ieder die een voertuig bezit, in de regel een (personen-)auto, de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veel verzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandse wetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WA Autoverzekering niet verplicht was, dan zou na veel aanrijdingen niet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet te overzien zijn.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kosten afsluiten.

Scroll naar boven