Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp Independer

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering zzp independer, en voorafgaand je er een gaat afsluiten.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zzp independer is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je dochter per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij of jouw dochter verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor gebreken aangericht door je hond. ook ben jij verantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten om de schade te dekken betalen. Het is niet verplicht om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapotte waterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niet dubbel gedekt zijn en tevens niet voor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is over het algemeen geen overbodige luxe. U acht de kans over het algemeen klein, maar u zit in het algemeen toch wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieel geen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas in een nihil hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkosten kunnen nogal snel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs elke maand kunt u dit dreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet uitbetaald
  • Zuivere vermogensschade is tevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander persoon of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekering is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als klant schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een niet groot hoekje. De onkosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je betaalt voor een AVP met bescherming voor het gehele gezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en sowieso geen reden om een polis niet aan te gaan. Ook ben je als je geen WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind onder andere). Als jouw zoon jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen vergoeding uitbetalen.

Schade door opzet, zoals vandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder andere drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere kosten die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je voor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaad om je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wilt afsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is erg vervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaakt waar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Ernaast is voor een ieder die een voertuig bezit, in het algemeen een (personen-)auto, de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veel verzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandse wetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WA Autoverzekering niet vereist was, dan zou na veel aanrijdingen niet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet te overzien zijn.

Efficiënt overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp independer afsluiten.

Scroll naar boven